I.v.m. Corona: contacteer uw persoonlijke hulpverlener.
Gesprekken gaan door, in de praktijk (met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften) of online via Whereby.com (u hoeft hier niets voor te installeren en is veilig !) of via Skype of ...  Nieuwe aanmeldingen blijven mogelijk.

ELAN-groepspraktijk is een samenwerkingsverband tussen therapeuten en welzijnswerkers vanuit verschillende disciplines die elk hun eigen werkwijze hanteren.

Zowel kinderen en jongeren, als volwassenen, koppels en gezinnen kunnen bij ons terecht voor:

•  Psychotherapie
•  Seksuologische begeleiding
•  Supervisie
•  Psychologische Diagnostiek

•  Logopedie

•  Inspirerend wandel-gesprek (nieuw)
•  Familiale Bemiddeling (nieuw)
•  Stress- & burnout coaching
(nieuw)
•  Loopbaancoaching & studiekeuze begeleiding (nieuw)

Het is een bewuste keuze deze variatie aan deskundigheden samen te brengen in één praktijk. 

Het psychisch en lichamelijk welbevinden van mensen heeft immers vele aspecten die niet los kunnen worden gezien van elkaar.
Via inhoudelijk overleg, intervisie en samenwerking binnen projecten hopen we een verrijking te zijn voor elkaar... en op die manier voor jou/jullie.

We helpen jou/jullie graag je ELAN terug te vinden !

Bent u huisarts, leerkracht, begeleider, lichaamstherapeut, gezondheidswerker,... ?
Als dit voor onze cliënten/patiënten een meerwaarde kan betekenen staan we open voor overleg.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak, dan horen we het graag ! (zie: 'Ons Team')

Hartelijke groeten,

Greet Essing, Daphne Surink, Elke Humblet, Magali Renier, Els Taeymans, Maja Roch, Nanna De Jonghe, Ilse Voeten, Isabelle Theunissen & Hanne Van Ermengem.