BEMIDDELING - COACHING - PSYCHOTHERAPIE

Binnen Elan Groepspraktijk kun je terecht voor therapie, coaching en bemiddeling.
Wat is nu juist het verschil? Hieronder leggen we het uit.

Bemiddeling
De bemiddelaar gaat aan de slag rond een concreet probleem of conflict. Allereerst wordt er gekeken naar de visie op het probleem vanuit de verschillende betrokken partijen. Welke bezorgdheden, belangen en behoeften spelen er bij elke partij mee? Vanuit deze wetenschap wordt er gezocht naar gemeenschappelijke delers. Vanuit deze gemeenschappelijkheid wordt gekeken naar oplossingen of manieren die helpen om te gaan met het probleem. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van geweldloze communicatie. Er wordt in het ‘hier en nu’ gewerkt, de bemiddelaar blijft uit de ‘rugzak’ van de betrokkenen.
Een voorbeeld: Er is enkele jaren geleden op een familiefeestje ruzie ontstaan. Over het conflict praten leidt telkens tot grote ruzie. Alle partijen hebben de wens dat de onderlinge relatie verbetert, want iedereen mist het fijne contact dat er voor het conflict was. Door het bemiddelingstraject hebben de verschillende familieleden meer inzicht gekregen in hoe iedereen in het conflict staat, en kunnen ze ermee leven dat iedereen er op een andere manier naar kijkt.

Coaching
De coach werkt rond een bepaald thema of probleem. Het proces richt zich net als bij bemiddeling op het heden en de toekomst. Waar loopt de coachee op dit moment tegenaan, en hoe zou het in de toekomst eruit mogen zien? Er wordt gewerkt rond concrete handvatten en nieuw gedrag waar de coachee mee kan oefenen en experimenteren. De coach zal belangrijke thema’s kunnen herkennen en benoemen, en zal, net als de bemiddelaar, uit de ‘rugzak’ van de cliënt blijven.
Een voorbeeld: Op aanraden van haar partner wordt een coachee met stressklachten aangemeld. Het slapen gaat moeilijk, en op het werk loopt het ook niet zo lekker. Samen met de coach gaat de coachee op zoek naar energiegevers en -nemers, en worden er handvatten meegegeven rond het opbouwen van een gezond slaap- en leefritme. Tijdens het traject is de coachee erachter gekomen dat zij een people-pleaser is. De coach heeft dit benoemd en bevraagd of hier verder nog iets mee moet gebeuren. De coachee geeft aan dat als zij zich wat beter voelt op haar werk, er misschien ruimte komt om dit in therapie verder uit te zoeken.

Psychotherapie
De therapeut duikt met de cliënt in de ‘rugzak’. Soms komt de cliënt met een heel duidelijk thema of probleem, al dan niet doorverwezen door een arts. Op andere momenten is er eerder sprake van een gevoel van onvrede, onrust, zich slecht voelen, angstig of somber zijn, zonder dat hiervoor een directe aanleiding is. De cliënt merkt dat het toepassen van tips niet meer goed lukt of tekort schiet. Hoewel er vaak al veel is geprobeerd, lijkt het niet meer te lukken om de situatie zelfstandig op te lossen of aan te kunnen. Tijdens het traject kan er door de therapeut handvatten worden aangereikt om in het hier en nu te experimenteren met nieuw gedrag. Een therapeut neemt op zo’n moment de rol van coach op.
Een voorbeeld: Een cliënt komt via de huisarts bij een therapeut terecht omdat er sprake is van hartkloppingen en kortademigheid, zonder dat er hierbij sprake is van een onderliggend fysiek probleem. De huisarts heeft bloed onderzocht en er werd een hartfilmpje gemaakt, en alles was perfect in orde. Toch voelt de cliënt zich slecht en radeloos. Samen met de therapeut gaat hij op zoek naar mogelijke oorzaken van het probleem en bekijkt hoe dit in het hier en nu effect heeft op zijn functioneren. Ze komen uit bij een ingrijpende verlieservaring enkele jaren geleden. Er wordt in de therapie ruimte gemaakt om samen te rouwen. De lichamelijke klachten komen hierdoor steeds minder op de voorgrond te staan.

Vorige pagina