Doelgroep
Kinderen vanaf 2 jaar, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor de behandeling van de volgende problematieken:

Articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag:
Bij een articulatiestoornis worden bepaalde klanken weggelaten, vervangen of vervormd. Hierdoor wordt de spraakverstaanbaarheid beïnvloed. Dit kan samengaan met afwijkend mondgedrag zoals bijvoorbeeld mondademen of tongpersen. Afwijkend mondgedrag kan gebitsafwijkingen veroorzaken.
Taalstoornissen:
Er kunnen zich zowel op vlak van het taalbegrip als de taalproductie problemen voordoen. Een vertraagde taalontwikkeling kan verholpen worden door logopedie. Indien de problemen aanwezig blijven, kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis of een ontwikkelingsdysfasie.
Leermoeilijkheden of leerstoornissen:
Heel wat kinderen ondervinden op school moeilijkheden met leren lezen, spellen en rekenen. Vaak gaat het over een achterstand die weer ingehaald wordt. Indien de problemen na intensieve begeleiding hardnekkig aanwezig blijven, en er geen andere factoren een rol spelen (zoals bv. aandachtsproblemen of langdurige ziekte), kan er sprake zijn van een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie).

Aanmelding
Na een eerste telefonisch contact, zal u doorverwezen worden naar een gespecialiseerde arts (kinderarts, NKO-arts) voor een voorschrift logopedisch bilan. Tijdens de eerste afspraak bij de logopediste vindt een kennismakingsgesprek plaats en worden de moeilijkheden en voorgeschiedenis in kaart gebracht. Nadien volgt een diagnostisch onderzoek waarin we op zoek gaan naar de sterktes en zwaktes van uw kind. Op basis hiervan wordt indien nodig een behandelingsplan opgesteld. Als behandeling wordt opgestart, heeft u opnieuw een voorschrift nodig van de gespecialiseerde arts voor logopedische therapie.
Terugbetaling is in de meeste gevallen mogelijk (tot 75%). Indien er geen tussenkomst mogelijk is vanuit de verplichte verzekering, is er meestal terugbetaling mogelijk via uw ziekenfonds. Voor meer duidelijkheid hierover kan u terecht bij uw therapeut. De eindbeslissing ligt steeds bij de behandelende geneesheer van uw ziekenfonds. Voor meer info omtrent de tarieven logopedie verwijzen wij u door naar de tariefpagina op deze website.

magali renier

Magali Renier
Logopediste
meer info

Di - NM en AV
Wo - VM - NM en AV
Do -
 NM en AV

mail icoon Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon rood 0468 - 29 56 66