PSYCHOTHERAPIE & PSYCHO-SOCIALE BEGELEIDING

Volwassenen, Koppels en Jongeren.

In een psychotherapeutisch gesprek wordt ruimte gemaakt om stil te staan bij wat je belemmert en wat er kan aangepakt worden om je beter in je vel te voelen.
Soms valt er weinig te veranderen maar kan een luisterend oor ondersteunend zijn. Soms heb je een tikkeltje aanmoediging nodig om eindelijk eens werk te maken van scheefgetrokken situaties. Soms wil je eens kunnen oefenen zonder meteen brokken te maken. Soms kan informatie of een concreet advies je heel wat op weg helpen... En soms moeten we grondiger te werk gaan: de situatie hier-en-nu linken aan vaak onbewuste patronen die jou of jullie al vaker hebben doen vastlopen. Dan is er een meer fundamentele aanpak nodig, gericht op blijvende verandering.
Verder kan psychotherapie ook een veilige omkadering bieden om in dialoog te gaan met belangrijke anderen over onderwerpen die gevoelig liggen.
De therapeut steunt jou/jullie in het zoeken naar nieuwe inzichten, alternatieve manieren van kijken, en het maken van eigen keuzes. En dit met de bedoeling je klachten te doen verminderen of op te heffen.  
Zie:
bloem submenu Volwassenen, Koppels en Jongeren


Kinderen, Jongeren en Gezinnen.

Kinderen en jongeren zijn volop in ontwikkeling. Elke ouder, kind, of jongere wordt wel eens geconfronteerd met momenten waarop deze ontwikkeling even wat moeilijk of zelfs vast loopt. Wanneer de moeilijkheden blijven aanslepen kan beroep gedaan worden op de hulp van een psychotherapeut. In psychotherapie wordt er samen met het gezin, kind, of jongere bekeken waar de moeilijkheden liggen, wat er wel nog goed loopt, en hoe de verdere ontwikkeling ondersteund kan worden.

Er vindt steeds een eerste kennismakingsgesprek met het gezin plaats waarin de hulpvraag wordt bekeken. Vervolgens kan er een traject op maat samen met het gezin, het kind, of de jongere uitgewerkt worden, of kan er gericht worden doorverwezen naar de juiste hulp.

Er wordt zowel gewerkt met gesprekstherapie, gezinstherapie, creatieve speltherapie, psycho-educatie, als ouderbegeleiding.
In gesprekstherapie proberen we door middel van gesprek tot inzicht te komen, gebeurtenissen te verwerken, of nieuwe omgangsmanieren te vinden.
Gezinstherapie is een vorm van therapie waarbij het hele gezin begeleid wordt. We gaan samen op zoek naar patronen en posities die leven binnen het gezin en naar het effect dat ze hebben op persoonlijke gevoelens, gedachten, gedragingen en verwachtingen. Hierdoor ontstaan er nieuwe inzichten en begrip voor elkaar, waardoor er op een andere manier met elkaar kan omgegaan worden.

Via speltherapie helpen we kinderen manieren te vinden om zelf om te gaan met hun moeilijkheden, waarvoor ze op dit moment geen gepaste oplossingsstrategie vinden: hoe ze bijvoorbeeld kunnen omgaan met anderen, emoties kunnen uiten, of hun gedrag kunnen aanpassen.
Met psycho-educatie proberen we informatie en advies over de moeilijkheden.
Tijdens ouderbegeleiding staan we stil bij de impact die de moeilijkheden kunnen hebben op het gezinsleven, en zoeken we manieren om hier mee om te gaan.
Zie: bloem submenu Kinderen, Jongeren en Gezinnen

 

Vorige pagina